Nike
Nagroda Nike
Wybór czytelników
okładka
Olga Tokarczuk
Bieguni
Wydawnictwo Literackie Kraków
Jury
Tadeusz Bartoś
Tadeusz Bartoś

teolog, filozof, wydał m.in. „Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu”, „Wolność, równość, katolicyzm”.

Tadeusz Bradecki
Tadeusz Bradecki

aktor, reżyser teatralny. W latach 1990-1996 dyrektor Starego Teatru w Krakowie. Obecnie dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach.

Tadeusz Drewnowski
Tadeusz Drewnowski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor tygodnika "Polityka". Edytor "Dzienników" Marii Dąbrowskiej i dzieł Tadeusza Borowskiego. Opublikował m.in. "Ucieczkę z kamiennego świata", "Próbę scaleni. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989", "Tyle hałasu - o nic? Wspomnienia".

Kinga Dunin
Kinga Dunin

socjolożka, krytyk literacki. Autorka m.in. „Karocy z dyni”, „Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności”. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej”.

Marcin Król
Marcin Król

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk idei. Założyciel i wieloletni redaktor pism „Res Publica" i „Res Publica Nowa”. Opublikował m.in. „Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki”, „Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi”.

 

Dariusz Nowacki
Dariusz Nowacki

krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikuje m.in. „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”.

Marian Stala
Marian Stala

profesor w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk literatury, krytyk literacki, publicysta "Tygodnika Powszechnego". Opublikował m.in. "Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza", "Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce", "Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie".

 

Małgorzata Szpakowska
Małgorzata Szpakowska
(przewodnicząca)
Marta Wyka
Marta Wyka

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała m.in. „Brzozowski i jego opowieści”, „Przypisy do życia”, „Światopoglądy młodopolskie”.