Nike
2018
Jury
Agata Dowgird
Agata Dowgird

polonistka, dyrektorka VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

Joanna  Krakowska
Joanna Krakowska
Anna Nasiłowska
Anna Nasiłowska

prof. Instytutu Badań Liteackich PAN, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Antoni Pawlak
Antoni Pawlak
Paweł Próchniak
Paweł Próchniak

historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kieruje Pracownią Antropologii Słowa w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

Paweł  Rodak
Paweł Rodak

historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 roku), wcześniej kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). 

Joanna Szczęsna
Joanna Szczęsna
Andrzej Werner
Andrzej Werner

krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN.

Marek Zaleski
Marek Zaleski