Nike
2011
Wybór czytelników
okładka
Sławomir Mrożek
Dziennik tom 1, 1962–1969
Wydawnictwo Literackie, Kraków
Jury
Edward Balcerzan
Edward Balcerzan

 

profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, teoretyk literatury, krytyk literacki, poeta, prozaik, tłumacz.

Grażyna Borkowska
Grażyna Borkowska
(przewodnicząca)
Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński

krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio ogłosił książkę „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje”.

Tomasz Fiałkowski (Przewodniczący)
Tomasz Fiałkowski (Przewodniczący)

krytyk literacki, prowadzi rubrykę Lektora w „Tygodniku Powszechnym”, redaguje „Książki w Tygodniku”; rozmówca Stanisława Lema, biograf Jerzego Turowicza.

Jan Gondowicz
Jan Gondowicz

krytyk literacki, tłumacz m.in. Flauberta, Brodskiego i Jarry’ego. Ostatnio ogłosił książkę „Pan tu nie stał”.

Inga Iwasiów
Inga Iwasiów

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, od 1999 r. redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jej powieść „Bambino” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2009 r.

Adam Pomorski
Adam Pomorski

tłumacz, eseista, krytyk literacki. Prezes polskiego PEN Clubu. Przekładał m.in. Achmatową, Dostojewskiego, Eliota, Goethego i Rilkego. 

Iwona Smolka
Iwona Smolka

krytyk literacki, pisarka, dziennikarka od lat związana z II programem Polskiego Radia, autorka książki „Lęki, ucieczki, akceptacje, Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie” oraz powieści „Rozpad" i „Dom żywiołów". 

Joanna Tokarska-Bakir
Joanna Tokarska-Bakir

antropolożka kultury, eseistka, autorka m.in. „Legend o krwi. Antropologii przesądu” (2008).