Nike
2012
Wybór czytelników
okładka
Jury
Marek Beylin
Marek Beylin

publicysta „Gazety Wyborczej”

Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński

krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio ogłosił książkę „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje”.

Jan Gondowicz
Jan Gondowicz

krytyk literacki, tłumacz m.in. Flauberta, Brodskiego i Jarry’ego. Ostatnio ogłosił książkę „Pan tu nie stał”.

Inga Iwasiów
Inga Iwasiów

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, od 1999 r. redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jej powieść „Bambino” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2009 r.

Ryszard Koziołek
Ryszard Koziołek

literaturoznawca, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy”.

Tadeusz Nyczek
Tadeusz Nyczek

krytyk literacki, kierownik literacki warszawskiego Teatru Ateneum (przewodniczący jury).

 

 

Adam Pomorski
Adam Pomorski

tłumacz, eseista, krytyk literacki. Prezes polskiego PEN Clubu. Przekładał m.in. Achmatową, Dostojewskiego, Eliota, Goethego i Rilkego. 

Maria Poprzęcka
Maria Poprzęcka

profesor, historyczka sztuki z Instytutu Historii Sztuki UW. Za książkę „Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa” w 2010 r. otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka.

Iwona Smolka
Iwona Smolka

krytyk literacki, pisarka, dziennikarka od lat związana z II programem Polskiego Radia, autorka książki „Lęki, ucieczki, akceptacje, Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie” oraz powieści „Rozpad" i „Dom żywiołów".