Nike
2007
Wybór czytelników
okładka
Mariusz Szczygieł
Gottland
Czarne, Wołowiec
Jury
Tadeusz Bartoś
Tadeusz Bartoś

teolog, filozof, wydał m.in. „Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu”, „Wolność, równość, katolicyzm”.

Henryk Bereza
Henryk Bereza
Izabela Cywińska
Izabela Cywińska
Tadeusz Drewnowski
Tadeusz Drewnowski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor tygodnika "Polityka". Edytor "Dzienników" Marii Dąbrowskiej i dzieł Tadeusza Borowskiego. Opublikował m.in. "Ucieczkę z kamiennego świata", "Próbę scaleni. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989", "Tyle hałasu - o nic? Wspomnienia".

Dariusz Nowacki
Dariusz Nowacki

krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikuje m.in. „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”.

Marian Stala
Marian Stala

profesor w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk literatury, krytyk literacki, publicysta "Tygodnika Powszechnego". Opublikował m.in. "Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza", "Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce", "Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie".

 

Małgorzata Szpakowska
Małgorzata Szpakowska
(przewodnicząca)
Marta Wyka
Marta Wyka

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała m.in. „Brzozowski i jego opowieści”, „Przypisy do życia”, „Światopoglądy młodopolskie”.

Marek Zaleski
Marek Zaleski
Laudacja