Nike
2013
Wybór czytelników
okładka
Szczepan Twardoch
Morfina
Wydawnictwo Literackie
Jury
Marek Beylin
Marek Beylin

publicysta „Gazety Wyborczej”

Przemysław Czapliński
Przemysław Czapliński

krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio ogłosił książkę „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje”.

Jan Gondowicz
Jan Gondowicz

krytyk literacki, tłumacz m.in. Flauberta, Brodskiego i Jarry’ego. Ostatnio ogłosił książkę „Pan tu nie stał”.

Mikołaj Grabowski
Mikołaj Grabowski

aktor, reżyser teatralny, wieloletni dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie, wykładowca krakowskiej PWST.

Inga Iwasiów
Inga Iwasiów

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, od 1999 r. redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jej powieść „Bambino” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2009 r.

Ryszard Koziołek
Ryszard Koziołek

literaturoznawca, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy”.

Tadeusz Nyczek
Tadeusz Nyczek

krytyk literacki, kierownik literacki warszawskiego Teatru Ateneum (przewodniczący jury).

 

 

Maria Poprzęcka
Maria Poprzęcka

profesor, historyczka sztuki z Instytutu Historii Sztuki UW. Za książkę „Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa” w 2010 r. otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka.

Joanna Tokarska-Bakir
Joanna Tokarska-Bakir

antropolożka kultury, eseistka, autorka m.in. „Legend o krwi. Antropologii przesądu” (2008).