Nike
2000
jury
Jacek Podsiadło
Wychwyt Grahama


"Wychwyt Grahama" to zbiór wierszy Jacka Podsiadło, zwierający m.in. takie wiersze jak:
- "Niewiele",
- "Wołosaty",
- "Kult ciała",
- "Próba czasu".