Nike
1999
jury
Adam Zagajewski
W cudzym pięknie


Książka autora takich powieści jak:
- "Ciepło, zimno",
- "Słuch absolutny" - znanej jedynie w przekładzie niemieckim,
- "Cienka kreska"
oraz esejów:
- "Solidarność i samotność",
- "Dwa miasta",
- szkiców literackich :
-"Świat nie przedstawiony",
- "Drugi oddech".