Nike
1999
jury
Andrzej Franaszek
Ciemne źródło (o twórczości Zbigniewa Herberta)


O twórczości Zbigniewa Herberta. Autor próbuje dociec, czym podszyte jest męstwo, wierność i inne wartości poświadczane przez poetę, dokonuje także wnikliwej analizy herbertowskiego bohatera.