Nike
1999
jury
Jacek Podsiadło
Niczyje, boskie


Jest to już osiemnasty tomik poety.