Nike
1999
jury
Marcin Świetlicki
Pieśni profana


Kolejny tomik wierszy jednego z najchętniej czytanych młodych poetów polskich. Odnajdziemy w nim jak zwykle sarkastyczne spojrzenie na wydarzenia naszego kraju, cyniczną analizę życia stolicy. Część wierszy znana jest z płyt Świetlików, ale są też nowe, nie wykorzystane dotąd w utworach.