Nike
2009
jury
Jacek Dehnel
Balzakiana


Poeta, tłumacz Philipa Larkina, autor m.in. "Lali", "Rynku w Smyrnie", laureat nagrody im. Kościelskich dał cztery obszerne klasycyzujące nowele inspirowane wielką prozą Balzaka, tyle że przeniesione aż po polską współczesność. Nie szybka fabuła, ale spokojna obserwacja psychologiczna, są atutem tej prozy. Marni bohaterowie prozy Dehnela to m.in. nuworysze państwo Włos, którzy zrobili pieniądze na firmie "Poldrobeks", snobujący się na zacnych przodków Adrian Helsztyński ("Miłość korepetytora"), albo rodzina Zarębskich („Tońcia Zarębska”), która męczy się z babcią, starą Tońcią.