Nike
2016
jury
Jerzy Sosnowski
Co Bóg zrobił szympansom?