Nike
2018
jury
Andrzej Dybczak
Pan wszystkich krów