Nike
Zarząd Fundacji

Michał Sołtysiak - prezes zarządu
Marek Radziwon - wiceprezes, sekretarz nagrody