Nike
Nagroda Nike
Jury
jury
Tadeusz Bartoś

teolog, filozof, wydał m.in. „Metafizyczny pejzaż. Świat według Tomasza z Akwinu”, „Wolność, równość, katolicyzm”.

jury
Tadeusz Bradecki

aktor, reżyser teatralny. W latach 1990-1996 dyrektor Starego Teatru w Krakowie. Obecnie dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach.

jury
Tadeusz Drewnowski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor tygodnika "Polityka". Edytor "Dzienników" Marii Dąbrowskiej i dzieł Tadeusza Borowskiego. Opublikował m.in. "Ucieczkę z kamiennego świata", "Próbę scaleni. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989", "Tyle hałasu - o nic? Wspomnienia".

jury
Kinga Dunin

socjolożka, krytyk literacki. Autorka m.in. „Karocy z dyni”, „Czytając Polskę. Literatura polska po 1989 roku wobec dylematów nowoczesności”. Członkini zespołu „Krytyki Politycznej”.

jury
Marcin Król

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, historyk idei. Założyciel i wieloletni redaktor pism „Res Publica" i „Res Publica Nowa”. Opublikował m.in. „Style politycznego myślenia. Wokół Buntu Młodych i Polityki”, „Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi”.

 

jury
Dariusz Nowacki

krytyk literacki, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikuje m.in. „Gazecie Wyborczej” i „Tygodniku Powszechnym”.

jury
Marian Stala

profesor w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk literatury, krytyk literacki, publicysta "Tygodnika Powszechnego". Opublikował m.in. "Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza", "Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce", "Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie".

 

jury
Małgorzata Szpakowska
(przewodnicząca)
jury
Marta Wyka

profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opublikowała m.in. „Brzozowski i jego opowieści”, „Przypisy do życia”, „Światopoglądy młodopolskie”.

jury

jury

 

profesor, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, teoretyk literatury, krytyk literacki, poeta, prozaik, tłumacz.

jury

Profesor polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim, redaktor programu Telewizyjne Wiadomości Literackie, autor wielu książek, m.in. „Uwięziony w śmierci: o twórczości Tadeusza Gajcego”, oraz tomów wywiadów z pisarzami, m.in. ze Stanisławem Lemem „Tako rzecze Lem” i Tadeuszem Konwickim „ Pół wieku czyśćca”. Ostatnio wydał „Historię literatury polskiej w rozmowach”.

jury

jury

publicysta „Gazety Wyborczej”

jury

jury

(przewodnicząca)
jury

jury

poeta, krytyk literacki, wieloletni publicysta "Gazety Wyborczej", redaktor działu kultury tygodnika "Newsweek".

jury

Historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Badań Literackich PAN. Opublikowała m.in. "Kłopotliwe dziedzictwo. Szkice o literaturze i historii" (1998)

jury

Pisarz, profesor polonistyki Uniwersytetu Gdańskieg. Autor książek „Człowiek – litera” i „Bez autorytetu”, oraz powieści , m.in. „Hanemann”, „Esther”.
 

jury

jury

krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio ogłosił książkę „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje”.

jury

polonistka, dyrektorka VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

jury

krytyk literacki, prowadzi rubrykę Lektora w „Tygodniku Powszechnym”, redaguje „Książki w Tygodniku”; rozmówca Stanisława Lema, biograf Jerzego Turowicza.

jury

krytyk literacki, redaktor „Tygodnika Powszechnego”. Autor książki „Ciemne źródło. O twórczości Zbigniewa Herberta”.

jury

krytyk literacki, tłumacz m.in. Flauberta, Brodskiego i Jarry’ego. Ostatnio ogłosił książkę „Pan tu nie stał”.

jury

aktor, reżyser teatralny, wieloletni dyrektor Narodowego Teatru Starego w Krakowie, wykładowca krakowskiej PWST.

jury

polska historyk literatury, eseistka i publicystka. Profesor Columbia University w Nowym Jorku. Opublikowała m.in. „Miłosz i Brodski. Pole magnetyczne”.

jury

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, od 1999 r. redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jej powieść „Bambino” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2009 r.

jury

Wybitny historyk literatury romantyzmu, profesor w Instytucie Badań Literackich PAN, autorka m.in. książek: „Gorączka romantyczna”, „Romantyzm i historia” (wraz z Marią Żmigrodzką), ostatnio „Kobiety i duch inności”, „Biografie romantyczne”, „Do Europy tak, ale razem z naszymi umarłymi”, „Żyjąc tracimy życie”. Prowadzi seminarium doktoranckie w IFiS PAN.

 

jury

Profesor polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim, krytyk literacki, redaktor „Dzieł” Stanisława Lema, autor m.in. książek „Gra w Gombrowicza”, „Apetyt na przemianę: notatnik o prozie współczesnej”. Znawca twórczości Witolda Gombrowicza.  

jury

jury

literaturoznawca, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy”.

jury

 krytyczka, redaktorka miesięcznika Dialog, profesorka Instytutu Sztuki PAN. Autorka m.in. biografii „Mikołajska” i monografii „PRL. Przedstawienia”.

jury

Wybitny reżyser teatralny i filmowy (m.in. „Perła w Koronie”, „Sól ziemi czarnej”, „Śmierć jak kromka chleba”, „Pułkownik Kwiatkowski”), wicemarszałek Senatu RP.

jury

jury

krytyk filmowy, historyk filmu, pracownik Instytutu Sztuki PAN, dyplomata.

jury

jury

prof. Instytutu Badań Liteackich PAN, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

jury

krytyk literacki, kierownik literacki warszawskiego Teatru Ateneum (przewodniczący jury).

 

 

jury

teolog, historyk i antropolog kultury, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnio wspólnie z Zygmuntem Baumanem opublikował „O Bogu i człowieku. Rozmowy”.

jury

jury

poeta, publicysta. Wydał ostatnio tom „Walizka światła” i zbiór małych próz „Zapiski na paczce papierosów”.

jury

tłumacz, eseista, krytyk literacki. Prezes polskiego PEN Clubu. Przekładał m.in. Achmatową, Dostojewskiego, Eliota, Goethego i Rilkego. 

jury

profesor, historyczka sztuki z Instytutu Historii Sztuki UW. Za książkę „Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa” w 2010 r. otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka.

jury

krytyczka i kuratorka sztuki, dyrektorka Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

jury

historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kieruje Pracownią Antropologii Słowa w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

jury

historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 roku), wcześniej kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). 

jury

Profesor filologii romańskiej na Uniwersytecie w Lozannie, autor m.in. książki „Drzewo Kraków”, członek jury Nagrody Kościelskich

jury

jury

krytyk literacki, pisarka, dziennikarka od lat związana z II programem Polskiego Radia, autorka książki „Lęki, ucieczki, akceptacje, Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie” oraz powieści „Rozpad" i „Dom żywiołów". 

jury

krytyk filmowy, publicysta „Gazety Wyborczej”

jury

Aktorka Teatru Powszechnego w Warszawie, autorka dramatów, felietonistka. Grała m.in. w „Królu Learze” w reżyserii Jerzego Jarockiego, „Ślubach panieńskich” w reżyserii Kazimierza Dejmka. Występowała także w przedstawieniach Erwina Axera, Kazimierza Dejmka, Macieja Englerta, Andrzeja Łapickiego, Macieja Prusa.

jury

 dziennikarka, reporterka i pisarka, wieloletnia redaktorka i publicystka "Gazety Wyborczej". Autorka (wspólnie z Anną Bikont) m.in. książek „Pamiątkowe rupiecie, przyjaciele i sny Wisławy Szymborskiej” i „Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu”.

jury

jury

antropolożka kultury, eseistka, autorka m.in. „Legend o krwi. Antropologii przesądu” (2008).

jury

krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN.

jury

eseista, felietonista, autor m.in. "Myśli staroświeckiego Polaka".

jury

jury

krytyk literacki, historyk literatury, eseista, publicysta, wykładowca uniwersytecki, profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Autor m.in. „Przygód drugiej awangardy” i „Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza”.

jury

reżyserka-dokumentalistka, scenarzystka filmowa, wykłada w łódzkiej Szkole Filmowej, autorka m.in. „Pokolenia'89”, „Kocham Polskę, „Dworzec Gdański”.