Nike
2012
Jury
jury
Marek Beylin

publicysta „Gazety Wyborczej”

jury
Przemysław Czapliński

krytyk literacki, profesor literatury współczesnej. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej UAM. Ostatnio ogłosił książkę „Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje”.

jury
Jan Gondowicz

krytyk literacki, tłumacz m.in. Flauberta, Brodskiego i Jarry’ego. Ostatnio ogłosił książkę „Pan tu nie stał”.

jury
Inga Iwasiów

profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, literaturoznawca, krytyk literacki, poetka i prozaiczka, od 1999 r. redaktor naczelna dwumiesięcznika literackiego „Pogranicza”. Jej powieść „Bambino” znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike w 2009 r.

jury
Ryszard Koziołek

literaturoznawca, pracuje na Uniwersytecie Śląskim. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka za książkę „Ciała Sienkiewicza. Studia o symbolice płci i przemocy”.

jury
Tadeusz Nyczek

krytyk literacki, kierownik literacki warszawskiego Teatru Ateneum (przewodniczący jury).

 

 

jury
Adam Pomorski

tłumacz, eseista, krytyk literacki. Prezes polskiego PEN Clubu. Przekładał m.in. Achmatową, Dostojewskiego, Eliota, Goethego i Rilkego. 

jury
Maria Poprzęcka

profesor, historyczka sztuki z Instytutu Historii Sztuki UW. Za książkę „Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa” w 2010 r. otrzymała Nagrodę Literacką Gdynia w kategorii eseistyka.

jury
Iwona Smolka

krytyk literacki, pisarka, dziennikarka od lat związana z II programem Polskiego Radia, autorka książki „Lęki, ucieczki, akceptacje, Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie” oraz powieści „Rozpad" i „Dom żywiołów".