Nike
2018
Jury
jury
Agata Dowgird

polonistka, dyrektorka VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie.

jury
Joanna Krakowska
jury
Anna Nasiłowska

prof. Instytutu Badań Liteackich PAN, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

jury
Antoni Pawlak
jury
Paweł Próchniak

historyk literatury, krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kieruje Pracownią Antropologii Słowa w Ośrodku „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie.

jury
Paweł Rodak

historyk literatury i kultury polskiej, kulturoznawca, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego (od 2012 roku), wcześniej kierownik Zakładu Historii Kultury IKP (2009–2013). 

jury
Joanna Szczęsna
jury
Andrzej Werner

krytyk literacki i filmowy, historyk literatury, profesor nauk humanistycznych, współpracownik drugiego obiegu w czasach PRL, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN.

jury
Marek Zaleski