Nike
2006
Jury
jury
Henryk Bereza
jury
Izabela Cywińska
jury
Tadeusz Drewnowski

profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni redaktor tygodnika "Polityka". Edytor "Dzienników" Marii Dąbrowskiej i dzieł Tadeusza Borowskiego. Opublikował m.in. "Ucieczkę z kamiennego świata", "Próbę scaleni. Obiegi, wzorce, style. Literatura polska 1944-1989", "Tyle hałasu - o nic? Wspomnienia".

jury
Andrzej Z. Makowiecki
jury
Tadeusz Sobolewski

krytyk filmowy, publicysta „Gazety Wyborczej”

jury
Marian Stala

profesor w Instytucie Filologii Polskiej UJ, historyk literatury, krytyk literacki, publicysta "Tygodnika Powszechnego". Opublikował m.in. "Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza", "Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce", "Przeszukiwanie czasu. Przechadzki krytycznoliterackie".

 

jury
Małgorzata Szpakowska
(przewodnicząca)
jury
Piotr Wierzbicki

eseista, felietonista, autor m.in. "Myśli staroświeckiego Polaka".

jury
Marek Zaleski